Hoşgeldiniz!

"; if(yonetici($sid) == true) { $icerik .= "

Yönetici paneline hoşgeldiniz. İşlemlerinizi ilgili bölümlerden yapabilirsiniz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayın.

Yönetici şifreniz ile ilgili sorunlarınız var ve değiştirmek istiyorsanız şifre değişiklik formunu kullanın.

"; } else { $icerik .= $ayarlar[3]; } $icerik .= ""; } $sorgu = mysql_query("select id,sehir,ilce,tip,durum,fiyat,birim,resim from emlaklar where onay = 1 order by rand() limit 8"); $toplam_kayit = mysql_num_rows($sorgu); if($toplam_kayit != 0 && $sayfa == 1) { $i = 0; $icerik .= ""; while($kayit = mysql_fetch_object($sorgu)) { $i++; $resimler = array(); $resim_listesi = explode(":",$kayit->resim); unset($resim_listesi[end($resim_listesi)]); foreach($resim_listesi as $resim) { if(!empty($resim)) { if(is_file($anadizin."/resimler/".$resim)) { $resimler[] = $resim; } } } if($i == 1 || $i == 5) { $icerik .= ""; } $toplam = count($resimler); $icerik .= ""; if($i == 4 || $i == 8) { $icerik .= ""; } } $icerik .= "
id."';\">"; if($toplam == 0) { $icerik .= "\"\""; } else { $icerik .= "\"\""; } $icerik .= "
".$emlak_durumlari[$kayit->durum - 1].chr(32).$emlak_tipleri[$kayit->tip - 1]."
".$sehirler[$kayit->sehir - 1]."/".$ilceler[$kayit->sehir][$kayit->ilce - 1]."
".$kayit->fiyat.chr(32).$fiyat_birimleri[$kayit->birim - 1]."
"; } $sorgu = mysql_query("select * from emlaklar where onay = 1"); $ana_toplam = mysql_num_rows($sorgu); $gosterilen_sayfa = ceil($sayfa); $maksimum = $ayarlar[6]; $toplam_sayfa = ceil($ana_toplam / $maksimum); $baslangic = ($sayfa - 1) * $maksimum; $sorgu = mysql_query("select id,sehir,ilce,semt,tip,durum,fiyat,birim from emlaklar where onay = 1 order by $sirala limit $baslangic,$maksimum"); $toplam_kayit = mysql_num_rows($sorgu); if($toplam_kayit != 0) { $icerik .= "
\"Yazı \"Yazı \"Bu \"Bu

Emlak Listesi

"; while($kayit = mysql_fetch_object($sorgu)) { $icerik .= " id."';\"> "; } $icerik .= "
Şehir İlçe Semt Tip Durum Fiyat
"; if(resim($kayit->id) == true) { $icerik .= " "; } if(!empty($sehirler[$kayit->sehir - 1])) { $icerik .= $sehirler[$kayit->sehir - 1]; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= " "; if(!empty($ilceler[$kayit->sehir][$kayit->ilce - 1])) { $icerik .= $ilceler[$kayit->sehir][$kayit->ilce - 1]; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= " "; if(!empty($semtler[$kayit->sehir][$kayit->ilce][$kayit->semt - 1])) { $icerik .= $semtler[$kayit->sehir][$kayit->ilce][$kayit->semt - 1]; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= " "; if(!empty($emlak_tipleri[$kayit->tip - 1])) { $icerik .= $emlak_tipleri[$kayit->tip - 1]; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= " "; if(!empty($emlak_durumlari[$kayit->durum - 1])) { $icerik .= $emlak_durumlari[$kayit->durum - 1]; } else { $icerik .= "nbsp;"; } $icerik .= " "; if(!empty($kayit->fiyat) && !empty($fiyat_birimleri[$kayit->birim - 1])) { $icerik .= $kayit->fiyat.chr(32).$fiyat_birimleri[$kayit->birim - 1]; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= "
"; if($gosterilen_sayfa - 1 != 0) { $icerik .= "\"Önceki"; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= "
"; for($i = 1;$i <= $toplam_sayfa;$i++) { if($i == $sayfa) { $icerik .= "$i".chr(32); } else { $icerik .= "$i".chr(32); } } $icerik = substr($icerik,0,strlen($icerik) - 1); $icerik .= "
"; if($gosterilen_sayfa < $toplam_sayfa) { $icerik .= "\"Sonraki"; } else { $icerik .= " "; } $icerik .= "

"; } else { $icerik .= "
\"\"

HENÜZ KAYITLI EMLAK YOK!
"; } require_once("inc/alt.inc.php"); ?>